Найпопулярніші запитання
опубліковано 14 листопада 2019 року о 11:25

Найпопулярніші запитання


Як оскаржити відмову у праві на доступ?

Оскарження діянь розпорядників може стосуватися будь-яких їхніх рішень, дій чи бездіяльності, якщо інший суб’єкт (запитувач, користувач веб-сайту тощо) вважає їх протиправними щодо себе. Частина 2 статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає невиключний перелік діянь, які можуть бути оскаржені, про що свідчить пункт 7 даної норми. Частина 1 статті 23 Закону згадує про можливість оскарження до керівника розпорядника, до вищого відносно нього органу та до суду. Крім того, можливо звертатись і до прокуратури, що передбачено статтею 12 Закону України «Про прокуратуру».

Хто зобов’язаний надавати публічну інформацію?

Статтею 13 Закону «Про доступ до публічної інформації» визначені розпорядники інформації, котрі мають надавати відповідну інформацію, а саме 5 категорій осіб:

Розпорядники інформації
Інформація,яку вони зобов’язані надавати за запитами
Суб’єкти владних повноважень
Будь-яка публічна інформація, що не віднесена законом до інформації з обмеженим доступом
Юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету АРК
Інформація щодо використання бюджетних коштів
Особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно з законом чи договором
Інформація, пов’язана з виконанням їхніх обов’язків
Суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями
Інформація щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них
Суб’єкти господарювання, які володіють:
а) інформацією про стан довкілля;
б) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;
в) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян;
г) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес
Інформація, вказана у підпунктах «а-г»

Хто має право на доступ до інформації?

Право на доступ до публічної інформації, відповідно до ст.12 та ч.3. ст.19 є:

 • у фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства) об’єднань громадян без статусу юридичної особи (легалізовані шляхом письмового шляхом письмового повідомлення відповідно Міністерству юстиції України, місцевим органам державної виконавчої влади, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських Рад народних депутатів - ст.17 Закону України «Про об’єднання громадян» або група осіб, що має спільний інтерес в отриманні інформації);
 • юридичних осіб.

Тобто право на доступ до публічної інформації стосується суб’єктів приватного права.

Право суб’єктів владних повноважень на доступ до інформації при здійсненні ними своїх функцій регулюється спеціальним законом.

До якої інформації може обмежуватись доступ?

Стаття 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» передбачає обмеження доступу до:

 • конфіденційної інформації;
 • таємної інформації;
 • службової інформації.

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону:

 • в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам;
 • для охорони здоров’я населення;
 • для захисту репутації або прав інших людей;
 • для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;
 • для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
 • розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
 • шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Як надіслати запит електронною поштою?

Використовуючи будь-яку поштову програму або поштовий сервіс надішліть листа на адресу електронної пошти, виклавши у ньому суть запиту та оформити належним чином.

Або скористайтесь  Формою для електронного інформаційного запиту на веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Чи можу я надіслати запит, якщо у мене немає електронної пошти?

Надішліть запит поштою за адресою: 52400, смт Солоне, вул. Задернюка, буд. 3,  Солонянська райдержадміністрація (на конверті вказувати «Публічна інформація»).

Хто може мені допомогти правильно написати запит?

Працівник  відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації допоможуть правильно оформити запит та за потреби нададуть консультацію щодо доступу до публічної інформації.

Чи можу я повідомити свій запит телефоном?

Зателефонуйте за номером (05669) 2-11-44, працівник відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації прийме запит та оформить належним чином, в разі необхідності проконсультують з питань доступу до публічної інформації.

Я надіслав запит, а мені відповіли, що це не запит.

Може йтися про надсилання не запиту, а звернення або прохання про надання правової консультації тощо. Ми відповідаємо тільки на запити щодо публічної інформації, якою володіє Солонянська райдержадміністрації.

У чому різниця між запитом і зверненням?

Запитце прохання надати публічну інформацію, наприклад, копію розпорядження голови облдержадміністрації.

Під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги.

Про що я можу запитати у Солонянської районної державної адміністрації?

Солонянська районна  державна адміністрація може надати копії розпоряджень, плани роботи райдержадміністрації та іншу інформацію, що знаходиться в райдержадміністрації, якщо вона не є конфіденційною, таємною або службовою.